Μουσικές από την Ελλάδα και την Ανατολή

Editor M.T.μουσικές εκδηλώσεις

Μουσικές από την Ελλάδα και την Ανατολή με τους Περικλή Παπαπετρόπουλο στη φωνή, λάφτα, σάζι

Στρατή Ψαραδέλλη στη λύρα και Ταξιάρχη Γεωργούλη στο ούτι

είσοδος 5 ευρώ